Maxelle

PRIVACYVERKLARING

Privacy:

ESTHETIC CONCEPT BV respecteert ten allen tijde de privacy van de gebruikers van de website/webshop.

Het is onze verantwoordelijkheid om de privacy van de gebruiker te beschermen. Dit in overeenstemming met de EU Verordening 2016/679 mbt de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de personengegevens : AGV of GDPR. De gegenereerde gegevens worden niet gedeeld met derden tenzij noodzakelijk voor het uitvoeren van de bestelling.

Doelgroep Website en webshop :

Doelgroep gebruikers zijn professionelen uit de Beauty sector.

Gebruik van de persoonlijke gegevens:

De persoonlijke gegevens verkregen via het gebruik van de website/webshop worden aangewend om de dienst uit te voeren die verwacht wordt door de gebruiker. Door het verstrekken van de gegevens verklaart hij zich akkoord met het privacy beleid.

De volgende gegevens worden verzameld: Naam en Voornaam, Zakelijke naam, Adres, Telefoonnummer, Btw nummer en Email adres.

Het verkregen e-mail adres kan aangewend worden tot informeren mbt speciale aanbiedingen of informeren aangaande de producten.

De gebruiker kan steeds de verwijdering verzoeken uit de e-mail listing, opgesteld voor marketingdoeleinden.

De rechten van de gebruiker aangaande de verzamelde gegevens:

De gebruiker behoudt het recht tot toegang en overdracht, het aanpassen en verbeteren van de gegevens. De gebruiker behoudt het recht op het verwijderen. De gebruiker behoudt het recht vergeten te worden en een klacht in te dienen mbt de verwerking.

Veiligheid:

De overdracht van gebruikersgegevens via website/webshop worden beveiligd via een versleutelde verbinding met SSL certificaat.

Dit om te vermijden dat derden de communicatie en verstrekte gegevens kunnen lezen en eventueel misbruiken.

Cookies:

Evenals andere commerciële websites maakt ook onze website/webshop gebruik van de standaard techniek genaamd: ”cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een webshop op de computer van de gebruiker aangemaakt worden. De cookies bevatten meestal info over de ondernomen acties op de website/webshop , welke voorkeuren ingesteld werden en welke pagina’s bezocht werden. De gebruiker kan in zijn webbrowser aangeven of cookies toegestaan zijn of niet of een keuze maken tussen de verschillende cookies : Functionele, analytische, noodzakelijke of marketing cookies.

– Functionele Cookies :    het verbeteren en analyseren van de website, worden niet aangewend om het profiel van de gebruiker op te stellen.

– Analytische Cookies :    het meten van websitebezoek ter verbetering van de website.

– Noodzakelijke Cookies : noodzakelijk voor de goede werking van de website.

– Marketing Cookies :       om gerichte advertenties te versturen

Bewaartermijn  gegevens:

De gegevens van de gebruiker worden opgeslagen voor zolang dit noodzakelijk is om het doel tussen partijen te bereiken.

Derden websites:

De privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die eventueel via een link met de website/webwinkel verbonden zijn.

Wijzigingen in de privacy verklaring:

Esthetic Concept bv behoudt steeds het recht de privacyverklaring te wijzigen.

Contact in verband met de privacy verklaring:

Mocht de gebruiker de gegevens willen raadplegen, aanpassen, verwijderen of info verkrijgen over de toepassing over de verwerking, dan kan hier aangaande contact opgenomen worden met :

Esthetic Concept bv
Vijverlei 9
2900 Schoten

Administration@maxelle.eu
0032 496 86 36 21

In het geval van klachten kan de gebruiker zich wenden tot :

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

Toepasselijk recht:

Algemene Verordening Gegevensbescherming : AGV – GDPR  / De Wet dd 03-12-2017 / De wet dd 30-07-2018.

Ieder geschil met betrekking tot de privacy overeenkomst wordt uitsluitend onderworpen aan de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.